FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS ONLY

This website is a global information resource. It is intended for healthcare professionals only outside of the United States of America (US) who are interested in information on Foundation Medicine®. This site is not intended to provide medical advice and/or treatment guidance. If you are a US healthcare professional click here.

This site is produced by Roche as a partner of Roche Foundation Medicine.

Uslovi korištenja

RFM website for Bosnia and Herzegovina (foundationmedicine.ba) je namijenjen bh. korisnicima – fizičkim i pravnim osobama sa prebivalištem / boravištem / sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine. Kompanija Roche d.o.o. – Roche Ltd. ne preuzima bilo kakvu odgovornost za pristup i korištenje ove Web Stranice od strane korisnika iz drugih jurisdikcija i štetu koja bi mogla nastati uslijed bilo kakvog korištenja sadržaja ove Web Stranice, u cijelosti ili djelomično, i u bilo koje svrhe izvan teritorije Bosne i Hercegovine.

Ovi Uslovi korištenja primjenjuju se na Vaš pristup i korištenje isključivo ovih Web Stranica i web stranica pod kontrolom drugih društava iz Roche Grupe koje imaju poveznicu (eng. link) na ove Uslove korištenja. Za potrebe ovih Uslova korištenja, pojam Roche Grupa znači matično društvo F.Hoffmann-La Roche Ltd iz Švicarske i sva s njime povezana društva, uključujući Roche d.o.o. – Roche Ltd.

Pristupanjem ili korištenjem ove Web Stranice potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da se slažete sa ovim Uslovima korištenja.

Prijava neželjenih događaja i posebnih situacija

Digitalni kanal nije namijenjen niti dizajniran za snimanje ili prijavljivanje neželjenih događaja. Zdravstvenog radnika koji ima saznanje o suspektnom neželjenom događaju ili posebnoj situaciji povezanoj sa primjenom Roche lijeka , molimo da isto prijavi u roku od jednog radnog dana Osobi odgovornoj za sigurnost primjene Roche lijekova. U skladu sa lokalnom legislativom od zdravstvenih stručnjaka se traži da prijave svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka direktno Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.


Kontakt detalji za izvještavanje o sigurnost primjene Roche lijekova

Za prijavljivanje neželjenih događaja i dostavljanje izvještaja o posebnim situacijama kontaktirati:
Dr Sabina Polimac Šuman (Menadžer za sigurnost lijekova-farmakovigilancu)
E-mail: bosnia.drugsafety@roche.com, sabina.polimac_suman@roche.com