FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS ONLY

This website is a global information resource. It is intended for healthcare professionals only outside of the United States of America (US) who are interested in information on Foundation Medicine®. This site is not intended to provide medical advice and/or treatment guidance. If you are a US healthcare professional click here.

This site is produced by Roche as a partner of Roche Foundation Medicine.

 

FoundationOne Liquid CDx

Pronađite jedinstveni put liječenja svakog pacijenta sa solidnim tumorom – uz pomoć FoundationOne®Liquid CDx, naše usluge komprehensivnog genskog profiliranja tumora iz uzorka krvi, odobrenoj od strane Američke agencije za hranu i lijekove, koja predstavlja minimalno-invazivnu komplementarnu ili alternativnu opciju za FoundationOne®CDx, u optimalnom momentu za donošenje odluke o liječenju pacijenta. 1–3

Naša visoko-precizna i validirana usluga genskog profiliranja nove generacije na uzorku tečne biopsije obezbjeđuje prognostičke, dijagnostičke i prediktivne informacije koje mogu olakšati dalje odluke o ispitivanjima ili liječenju pojedinih pacijenata sa svim solidnim tumorima. 1,2

 

Brzo i jednostavno vađenje uzorka krvi

 

Pogodno za pacijente sa svim solidnim tumorima

Pokriva sve klinički relevantne genske alteracije i tumorske potpise, uključujući i one preporučene u međunarodnim terapijskim smjernicama, za nemikrocelularni rak pluća, dojke, ovarija i prostate, uz ostale solidne tumore2,3,12–31

 

Izvještaj sadrži MSI i bTMB

 

Omogućava ljekarima da na temelju genskog profila tumora personaliziraju liječenje oboljelih

Dio našeg dokazanog portfolija visokokvalitetnih usluga sveobuhvatnog genskog profiliranja, odobrenih od strane Američke agencije za hranu i lijekove, koje podržavaju trenutne i buduće personalizirane odluke o uključenju u klinička ispitivanja ili izboru liječenja, u optimalno vrijeme za pacijente.1−5

Više informacija o FoundationOne®Liquid CDx bit će dostupno uskoro. Za dodatne informacije o FoundationOne®Liquid CDx, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni Roche Foundation Medicine tim. 

*Supstitucije baza, insercije i delecije, promjene broja kopija, rearanžmani gena.
‡FoundationOne®Liquid CDx izvještava o MSI-H statusu.
§75 75 gena se dodatno analizira (geni odabrani na osnovu mogućnosti trenutne ili buduće ciljane terapije; za više informacija o ovih 75 gena, molimo da pogledate kompletnu listu gena).
¥Klinička validacija na osnovu dokaza prikupljenih pomoću ranije verzije usluge genskog profiliranja iz krvi. Za konkordancu rezultata ova dva testa, molimo pogledajte informacije
Skraćenice:
bTMB, blood Tumour Mutational Burden; CDx, companion diagnostic; cfDNA, circulating cell-free DNA; ctDNA, circulating tumour DNA; FDA, U.S. Food and Drug Administration; MSI, Microsatellite Instability; NSCLC, non-small cell lung cancer.
References
 1. FoundationOne Liquid CDx FDA Approval, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.com/press-releases/445c1f9e-6cbb-488b-84ad-5f133612b721 (Accessed August 2020).
 2. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Available at: http://www.eifu.online/FMI/190070862 (Accessed August 2020).
 3. Data on file: Clinical and analytical validation data file for FoundationOne Liquid CDx.
 4. FoundationOne CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.fda.gov/medical-devices/recently-approved-devices/foundationone-cdx-p170019 (Accessed August 2020).
 5. FoundationOne CDx Technical Information, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed August 2020).
 6. Gadgeel SM et al. Ann Oncol 2019; 30: S5; v851–v934; presented at ESMO 2019.
 7. Lebel S et al. J Psychosom Res 2003; 55: 437–443.
 8. Hayes et al. J Health Psychol 2017; 22: 561–571.
 9. Francis G, Stein. Int J Mol Sci 2015; 16: 14122–14142.
 10. Siravegna G et al. Ann Oncol 2019; 30: 1580–1590.
 11. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Specimen Instructions.
 12. Planchard D et al. Ann Oncol 2019; 30: 863−870.
 13. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Non-Small Cell Lung Cancer. Version 6.2020, June 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf (Accessed August 2020).
 14. Cardoso F et al. Ann Oncol 2019; 30: 1194−1220.
 15. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Breast Cancer. Version 5.2020, July 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf (Accessed August 2020).
 16. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Prostate Cancer. Version 2. 2020, May 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf (Accessed August 2020).
 17. Parker C et al. Ann Oncol 2020; 31: 1119–1134.
 18. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Ovarian Cancer. Version 1.2020, March 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/ovarian.pdf (Accessed August 2020).
 19. Colombo N et al. Ann Oncol 2019; 30: 672−705.
 20. Khagi Y et al. Clin Cancer Res 2017; 23: 5729–5736.
 21. Gandara DR et al. Nat Med 2018; 24: 1441–1448.
 22. Abida W et al. JAMA Oncol 2019; 5: 471–478.
 23. Mateo J et al. Eur Urol 2017; 71: 417–425.
 24. Socinski M. Ann Oncol 2019; 30: v851–v934.
 25. Kok M et al. ESMO Open 2019; 4(Suppl 2): e000511.
 26. Zhao P et al. J Hematol Oncol 2019; 12: 54.
 27. Pikor LA et al. Lung Cancer 2013; 82: 179–189.
 28. Tsao AS et al. J Thorac Oncol 2016; 11: 613–638.
 29. Sanchez-Vega F et al. Cell 2018; 173: 321–337.e10.
 30. Kroeger PT Jr. et al. Curr Opin Obstet Gynecol 2017; 29: 26–34.
 31. Amatu A et al. ESMO Open 2016; 1:e000023.
 32. FDA approves pembrolizumab for adults and children with TMB-H solid tumors, 2020. Available at: https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-pembrolizumab-adults-and-children-tmb-h-solid-tumors (Accessed August 2020).
 33. Marabelle A et al. Ann Oncol. 2019;30(suppl_5):v475-v532.
 34. Yarchoan M et al. JCI Insight 2019; 4: e126908.